Cobra Talk | January 2022 (In Swedish)

News

Listen to an interesting conversation

Titta, eller lyssna, på ett intressant samtal mellan Christofer Nilsson från Cold Cut Systems och David Nielsen från Räddningstjänsten Halmstad kring utmaningar, möjligheter, organisation och vår nya allt-i-ett-lösning Cobra Complete som just nu rullas ut på den svenska marknaden. (Detta Cobra Talk är på svenska.)

Watch, or listen, to an interesting conversation between Christofer Nilsson from Cold Cut Systems and David Nielsen from FRS Halmstad about challenges, opportunities, organisation, and our new all-in-one solution Cobra Complete which is currently being rolled out on the Swedish market. (This Cobra Talk is in Swedish.)

Cobra Talk | January 2022 (In Swedish)

Let us start with a conversation!

If you have any questions, don’t hesitate to contact us.